دکتر داوود محمودی
دکتر داوود محمودی

عمل بسته‌ی دیسک کمر، برنامه‌ی زنده شبکه دو سیما

تاریخ انتشار: 1397/9/20

گفتگوی تلویزیونی دکتر محمودی درباره‌ی عمل بسته‌ی دیسک