دکتر داوود محمودی
دکتر داوود محمودی

بیرون‌زدگی دیسک، برنامه زنده شبکه جام‌جم

تاریخ انتشار: 1397/9/24

گفتگوی تلویزیونی دکتر محمودی درباره بیرون‌زدگی دیسک و روش‌های درمان آن