دکتر داوود محمودی
دکتر داوود محمودی

روش‌های نوین درمان دیسک‌کمر، شبکه یک

تاریخ انتشار: 1397/10/24

دکتر محمودی در برنامه‌ی زنده تلویزیونی درباره‌ی روش‌های جدید درمان دیسک