درباره ما
 

دکتر داوود محمودی

 
جراح مغز و اعصاب جراح دیسک ، ستون فقرات و سیاتیک

فلوشیپ عمل های کم تهاجمی و لیزری از آلمان

گواهینامه فوق تخصصی عملهای بسته
 
 
افتخارات علمی

 

 

دوره دیده فوق تخصصی اروپا در:

جراحی بسته ستون فقرات

جراحی های کم تهاجمی ستون فقرات دیسک کمر - دیسک گردن - سیاتیک

جراحی بسته دیسک با لیزر و ژل

جراحی ستون فقرات بصورت عمل بسته

جراحی ستون فقرات و دیسک بدون شکافتن پوست

جراحی های ستون فقرات بدون بیهوشی

جراحی بسته بدون بستری

جراح برتر مورد تقدیر وزیر بهداشت و مجلس

از شاگردان پروفسور سمیعی

از شاگردان پروفسور کين باخر

از شاگردان پروفسور الدانا

تماس سریع